Hirdetmény
2018.09.03. 10:40:52

HIRDETMÉNY A TÉLI REZSICSÖKKENTÉS KORÁBBI INTÉZKEDÉSEIBEN NEM RÉSZESÜLT, GÁZ-VAGY TÁVHŐ-SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSSEL NEM RENDELKEZŐ HÁZTARTÁSOK RÉSZÉRE


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat értelmében a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot (pl. fával való fűtés) felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab  igénybejelentés nyújtható be a  helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentést formanyomtatványon kell benyújtani. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal  igazolnia szükséges, hogy  az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz földgáz-vagy távhőszolgáltatás árkompenzáció jóváírásban részesült. Továbbá a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Jelen eljárásrendben a háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

 

A megfelelő formanyomtatvány kitöltését követően az érintett önkormányzat elvégzi az igénybejelentések előszűrését a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott támogatásban részesülők adatbázisa alapján.

Lényeges, hogy ugyanazon háztartásra csak egy igénybejelentés fogadható be. Amennyiben ugyanazon háztartásra kívánnak igénybejelentést benyújtani, az már nem fogadható be.

A Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az önkormányzat adatszolgáltatása alapján ellenőrzést hajt végre, egységes, országos adatbázist hoz létre és adminisztratív vizsgálatot folytat le az igénybejelentésekkel összefüggésben, valamint - az adminisztratív vizsgálat részeként - szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végez. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy - minősítő körülmény fennállása esetén - büntetőeljárást kezdeményez. Az összesített adatszolgáltatás, valamint az ellenőrzések lefolytatását követően 2018. október 31-ig születik meg a kormánydöntés és ezt követően kerülhet sor a kérelmezők által igényelt fűtőanyag átvételére.

 

Kérjük fentiek alapján szíveskedjenek igénybejelentésüket benyújtani a megfelelő formanyomtatványon.

 

A formanyomtatvány elérhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán , valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról.

 

formanyomtatvány letöltéséért kattintson a szövegre

 

Alsózsolca, 2018. augusztus 30.

 

 

Szilágyi László

polgármester

 

Videó 

2019 március 15-i

ünnepség

 

Elérhetőségek ▼

 

Helyi Választási Iroda

 

>

 

Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107


Körzeti megbízotti
hírdetmény

 

Felsőzsolcai rendőrkapitányság:

46/383-400

 


Alsózsolca Város Önkormányzatának

Hivatalos Facebook oldala:

 

 

Polgármesteri Hivatal:

46/520-020

Képviselőtestület▼

Következő Képviselő-testületi ülés:

Ideje: 2019.04.25.

Csütörtök 9:00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal
tárgyalóterme

 

 

2019. 03. 28. ülés videója

 

Rendezési terv,

Arculati Kézikönyv▼

Település Rendezési Terv

Település Arculati Kézikönyv

Egyéb információk▼

Falugazdász
Helye: Miskolc
Csabai Kapu 62.
Ideje: Hétfő 10:30 - 12:00
Telefon: 30/329-3052
Tóth András

 

Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentési csatornák:

- e-mailben a kozvilagitas@elmuemasz.hu címen

"ELMŰ-ÉMÁSZ Közvilágítási hibabjelentő" mobil applikáció segítségével

https://eloszto.emasz.hu oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton Bejelentések/Közvilágítási hibabejelentés menüponton keresztül

Telefonon: 06 (80) 42-43-44 /1 menüpontot választva.

Ma 2019. április 22., hétfő,
Csilla, Noémi
napja van.
Holnap
Béla napja lesz.
2019.04.18. 15:29:09
Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2019. május 3-án Ján Csaba körzeti megbízott 8-9 óráig az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban fogadóórát tart.
2019.04.18. 14:42:47
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének ülését 2019. április 25. napján 9 óra 00 percre összehívom az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermébe
2019.04.16. 13:02:02
A tájékoztató megtekintéséért kattintson a szövegre.
Alsózsolca Város honlapja.
Copyright © 2016. Minden jog fenntartva.
Webdesign: Avasweb Kft.