Középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanulók ösztöndíj pályázata
2019.02.26. 16:00:09

 

Pályázati felhívás

Alsózsolca Város Önkormányzatának tanulmányi ösztöndíja a középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanulók számára

Benyújtási határidő: 2019. március 12.

 

1. A pályázat célja

 

Települési tanulmányi ösztöndíj lehetőség kialakítása alsózsolcai lakcímmel (állandó lakóhely) rendelkező középiskolai oktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok részére. A program olyan középiskolás diákokat vagy felsőoktatásban tanuló fiatalokat céloz meg, akik kiválóan szerepelnek a tanórákon, vizsgákon, illetve tanulmányi versenyeken, és folyamatos tudni és tanulni vágyás jellemzi őket.

 

2. A pályázat forrása

 

Az ösztöndíjak finanszírozása EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben" pályázat keretében történik.

 

3. Az Ösztöndíj pozitív elbírálásának kritériumai

 

  • Középfokú oktatásban 9-12. évfolyamon minimum 4,00-es átlag a pályázat beadást megelőző félévben;
  • Felsőoktatásban résztvevőknek minimum 3,80-as átlag a pályázat beadást megelőző félévben;
  • A pályázó vállalja, hogy részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken (a felsoroltak legalább 70 %-án), amelyeket a pályázat kiírói a program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek;
  • Együttműködik a pályázat során megvalósításra kerülő ifjúsági programokban (jelen van, pozitív mintákat mutat kortársainak);
  • Együttműködik a pályázat szakmai megvalósításban közreműködő munkatársakkal (mentorokkal, szakmai vezetővel...);
  • Tanulmányi eredményét megtartja, vagy javítja (ezt hivatalos dokumentumokkal igazolja, 2018/2019. év végi bizonyítvány értesítő, leckekönyv másolat);
  • Nappali képzésben Magyarország területén működő középfokú intézmény tanulója, felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben a támogatási időszakra vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (középfokú oktatás alatt értendő: érettségivel záródó középfokú oktatás - szakgimnázium, gimnázium, szakközépiskola, ide értendő ezen intézmények 0. évfolyama is).

 

4. Kizáró okok

Nem pályázhat, illetve a benyújtott pályázattal nem támogatható az a tanuló, hallgató, aki részt vesz más Ösztöndíj programban (pl.: Bursa Hungarica, Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, Útravaló Ösztöndíj Program).

 

 

 

5. Az ösztöndíj megállapítása

 

Az ösztöndíj 2019. január 1-től - 2020. január 31-ig folyósítható. A megállapítást követően a következő tanévre az ösztöndíj továbbfolyósításának feltétele a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozó igazolt nappali tanulói/hallgatói jogviszony, illetve a pályázati felhívásban megállapított igazolt tanulmányi eredmény és kiírásban szereplő további feltételek teljesítése.

 

6. Az ösztöndíj folyósítása

 

Az ösztöndíj folyósításáról az Ösztöndíjas által a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlaszámra történő átutalásról az Önkormányzat gondoskodik a pályázat elbírálása után.

 

7. A pályázat benyújtása

 

Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy elektronikusan letölthető a város honlapjáról.

Pályázni 2019. március 12-ig a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapon lehet, melyhez csatolni kell a 2018/2019. tanév félévi tanulmányi eredményt és kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos vagy sporttevékenységet tanúsító okmányok másolatát,  illetve a pályázati adatlapon feltüntetett dokumentumokat.

 

A pályázattal kapcsolatosan hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatot papír alapon, postai úton vagy személyesen kell benyújtani a

 

Alsózsolca Város Önkormányzata

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. címre

„Települési tanulmányi ösztöndíj" jeligére

 

8. A pályázat érvényessége

 

A pályázat érvénytelen, ha a pályázó:

8.1. a pályázatot nem a felhívásban közzétett formában, illetve hiányosan nyújtotta be,

8.2. a pályázatot, vagy annak valamely elemét a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be,

8.3. a pályázat benyújtásához, elbíráláshoz szükséges adatokat nem a valóságnak megfelelően közölte.

 

9. A pályázatok elbírálása

9.1. Az értékelés szempontjai

Az ösztöndíjat azonos pályázati feltételek esetében az alábbi szempontok alapján ítélhető oda:

előnyben részesül az a pályázó, aki országos szintű (1-25.) vagy megyei szintű (1-10.) helyezést ért el tanulmányi, művészeti vagy sportversenyeken, Alsózsolca városában kiemelkedő közösségi munkát végzett. A beérkezett pályázatok száma illetve a tanulmányi eredmények határozzák meg a támogatottak sorrendjét.

9.2. A pályázatok elbírálása

A pályázatokat a képviselő-testület által létrehozott ideiglenes bizottság bírálja el.

 

 

Kitöltendő dokumentumok letöltése:

 

- pályázati adatlap

 

- adatkezelési nyilatkozat

 

- szakmai együttműködésről szóló nyilatkozat

 

 

Alsózsolca, 2019. február 25.

 

 

 

 

Szilágyi László
polgármester

 

Videó 

2019 március 15-i

ünnepség

 

Elérhetőségek ▼

 

Helyi Választási Iroda

 

>

 

Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107


Körzeti megbízotti
hírdetmény

 

Felsőzsolcai rendőrkapitányság:

46/383-400

 


Alsózsolca Város Önkormányzatának

Hivatalos Facebook oldala:

 

 

Polgármesteri Hivatal:

46/520-020

Képviselőtestület▼

Következő Képviselő-testületi ülés:

Ideje: 2019.09.05.

Csütörtök 9:00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal
tárgyalóterme

 

 

2019. 04. 25. ülés videója

 

Rendezési terv,

Arculati Kézikönyv▼

Település Rendezési Terv

Település Arculati Kézikönyv

Egyéb információk▼

Falugazdász
Helye: Miskolc
Csabai Kapu 62.
Ideje: Hétfő 10:30 - 12:00
Telefon: 30/329-3052
Tóth András

 

Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentési csatornák:

- e-mailben a kozvilagitas@elmuemasz.hu címen

"ELMŰ-ÉMÁSZ Közvilágítási hibabjelentő" mobil applikáció segítségével

https://eloszto.emasz.hu oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton Bejelentések/Közvilágítási hibabejelentés menüponton keresztül

Telefonon: 06 (80) 42-43-44 /1 menüpontot választva.

Ma 2019. május 25., szombat,
Orbán
napja van.
Holnap
Evelin, Fülöp napja lesz.
2019.05.20. 14:15:57
A hirdetmény megtekintéséért kattintson a szövegre.
2019.05.10. 08:10:05
A hirdetés megtekintéséért kattintson a szövegre.
2019.05.09. 13:22:11
A felhívás megtekintéséért kattintson a szövegre.
Alsózsolca Város honlapja.
Copyright © 2016. Minden jog fenntartva.
Webdesign: Avasweb Kft.