Tájékoztatás - kialakult rendkívüli helyzetről
2020.03.23. 17:01:57

 

Tisztelt Lakosság!

 

Rendkívüli időket élünk. Olyat, amiben sem országos, sem helyi, sem egyéni szinten nincs tapasztalatunk. Önkormányzatunkra és természetesen rám is, mint  a település vezetőjére  teljesen új feladatok hárulnak.

 

Egyrészről védeni településünk lakóinak egészségét, az önkormányzat intézményeinél ezen időszakban is dolgozók egészségét, másrészről - ezen túlmenően - irányítani, koordinálni a kialakult helyzetet és biztosítani a település „normál" működésének folyamatosságát.

 

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel Alsózsolca Város  Önkormányzata - a kormányzati lépésekkel összhangban - az alábbi intézkedéseket léptette életbe a betegség megelőzése, az Önök és gyermekeik védelme érdekében.

 

 

1. Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal


2020. március 23-tól (hétfőtől) személyes ügyfélfogadás a hivatalban nincs.  Személyes ügyintézésre kizárólag anyakönyvi (haláleset anyakönyvezése) ügyekben van mód.

Kérnénk az alábbi telefonszámon egyeztetni szíveskedjék. 06/46/ 520-025.

Elektronikus ügyintézésre továbbra is van lehetőség ügyfélkapus regisztrációval e-papíron, e-mailen (polg.hiv@alsozsolca.hu ), továbbá hivatali munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között) telefonos tájékoztatás kérhető.

A kormányhivatal ügysegédje sem tart ügyfélfogadást határozatlan ideig.

 

 

2. Fekete István Óvoda és Bölcsőde

A Fekete István Óvoda és Bölcsőde 2020. március 17-étől (keddtől) rendkívüli szünet elrendelése miatt nem fogadja a gyermekeket. Az óvodapedagógusok home office-ban tevékenykednek, minden óvodai csoport óvodapedagógusa zárt facebook csoporton keresztül tartja a kapcsolatot a szülőkkel, ajánlásokat tesznek a gyermekek otthoni képességfejlesztésére, a szabadidő hasznos eltöltésére.

A szülők étkeztetést igényelhetnek.

Az ebédrendelési igények leadását, lemondását megtehetik: 06/46-406-605, 06/46-520-237, 06/30-248-4753-as telefonszámon vagy  feketeistvanovi@alsozsolca.hu e-mail címen.

 

3. Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha 2020. március 17 napjától rendkívüli szünet elrendelése miatt nem fogadja a gyermekeket. Az óvodapedagógusok messengeren ill. online tartják a szülőkkel a kapcsolatot, minden esetben felhívják a szülők figyelmét a gyermekük gondos felügyeletére, egészségének megóvására.

A szülőknek - a rendkívüli helyzetre való tekintettel - jelezniük kell, ha igénylik gyermekük számára az étkeztetést.

A konyha az étkezést igénylő gyerekek részére napi egyszeri meleg étkezést biztosít, melyet higiénikus egyszer használatos csomagban vehetnek át.

Az idősek helyzetét is folyamatosan figyelemmel kísérjük, napi háromszori étkezéssel, házhozszállítással biztosítjuk ellátásukat. Március 18. napjától egy menüből rendelhetnek az étkezést igénybevevő vendégeink a rendkívüli helyzet miatt.

Az étkezést megrendelni, illetve lemondani a 06-30/384-85-11, és a 06/46/406-169 telefonszámon, valamint az ovoda2azsolca@freemail.hu email címen lehet.

 

4. Közösségi Ház és Könyvtár


A közösségi ház és a könyvtár zárva tart, az intézmény által  biztosított szolgáltatások határozatlan ideig szünetelnek.

 

5. Gondozási Központ

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében, a nappali ellátás biztosításának módja és tartalma az alábbiak szerint változott:

-2020. március 17. napjától a nappali intézmény épületében nyújtott szolgáltatások teljes felfüggesztésre kerültek;

-az idősek ellátását a nappali ellátásban dolgozó munkatársak, az önálló életvitelük fenntartása érdekében szükséges szolgáltatásokkal biztosítják (pl. bevásárlásban való segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés);

-az étel helyben fogyasztását és annak elvitelének lehetőségét 2020. március 17. napjától megszüntettük, az étkeztetést az igénybevevők számára kiszállítással biztosítjuk;

- problémájukat, kéréseiket az 520-034-es telefonszámon, vagy a gondozasikozpont@alsozsolca.hu e-mail címen jelezhetik.

 

6. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Felhívjuk a lakosság és az ügyfelek figyelmét arra, hogy csak halaszthatatlan okból jelenjenek meg személyesen a szolgálatnál és lehetőség szerint egyeztessenek időpontot telefonon az 520-248-as, vagy a 30/248-4754-es számon, vagy elektronikus üzenetben tegyék fel kérdéseiket a gyermekjoleti.a@gmail.com e-mail címen.

A gyermekek veszélyeztetettségével, valamint az egyének és családok krízishelyzetével kapcsolatos jelzéseket továbbra is fogadjuk a fenti elérhetőségeken.

 

7. Védőnői Szolgálat

Az alsózsolcai Védőnői Szolgálat kizárólag tanácsadási időben fogad gondozottakat:

hétfőn 12.00-14.00 óráig;

szerdán 11.00-14.00 óráig;

csütörtökön 07.30-11.00 óráig.

Csecsemő-tanácsadási időben a védőnőkkel előre egyeztetett időpontban érkezőket látjuk el.

A védőoltásra érkező csecsemőt, kisgyermeket egy fő egészséges felnőtt kísérheti.

A bejárati ajtót zárva tartjuk, az oldalsó ablakon történő kopogással lehet jelezni, ha valaki megérkezett a megbeszélt időpontra.

A tanácsadóban egyszerre egy gyermek tartózkodhat egy kísérővel, a következő szülő gyermekével tíz perc múlva jöhet be, addig kinn várakozik a szabad levegőn.

Várandós-tanácsadási időben is előjegyzési rendszer került bevezetésre. Először jelentkező kismamák várandós-gondozási könyvének kiállítása is kizárólag előzetes egyeztetés után történik, nőgyógyász által megállapított terhesség leletének birtokában.

A tanácsadások mind a Védőnői Szolgálat épületében történnek, családlátogatást csak a kórházból hazaadott újszülöttek esetében végzünk.

Az életkorhoz kötött kötelező státusz-vizsgálatok elhalasztásra kerülnek, azoknál a családoknál, ahol a lehetőségek adottak, ott elektronikus csatornákon, telefonon elvégezzük a szűréseket.

A gondozottakkal való kapcsolattartás formái a következők:

Tanácsadó telefonszám: 46/520-242

Facebook, Messenger üzenet: https://www.facebook.com/vedonoiszolgalat.alsozsolcai.9

E-mail elérhetőség:

vargane.erika@alsozsolca.hu; gadnaine.zsuzsa@alsozsolca.hu; gulyas.nikolett@alsozsolca.hu

8. Labor

A labor szolgáltatásai a fokozott fertőzésveszély miatt 2020. március 19-től szünetelnek.

 

9. Fizikoterápia

A fizikoterápiás kezelések igénybe vehetők naponta 7:00-15:00 óra között.

A betegek torlódásának elkerülése érdekében előjegyzés szükséges, ezt megtehetik az 520-341-es telefonszámon.

Kérjük a járvány szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó betegeket (idősek, krónikus betegségben szenvedők), hogy a kezeléseik igénybevételét halasszák későbbi időpontra.

 

10. Gyógytorna

A szolgáltatás előjegyzés alapján kedden és csütörtökön vehető igénybe 15:00 és 17:00 óra között.

Előjegyzés az 520-341-es számon kérhető, azonban ebben az esetben is kérjük annak megfontolását, hogy a kezeléseket későbbi időpontban vegyék igénybe.

 

 

Külföldről hazaérkezők

Azon külföldön dolgozók, akik hazatérnek, kéthetes kötelező karaténba kerülnek a járványügyi hatóság  intézkedésének megfelelően az alábbi országokból: Olaszország, Kína, Irán, Dél-Korea, Ausztria tiroli és karintiai tartományai.

Ha a hazaérkező állampolgároknak indokolt a járványügyi megfigyelésük, 14 napot kell olyan helyen tartózkodniuk, amit határozatban megjelöl számukra a hatóság. A határátkelő helyeken kapnak egy kötelezést, mely szerint közegészségügyi megfigyelés alá kerülnek, lakhelyüket  nem hagyhatják el. Mindez nem választható, a hatóság kötelezi őket. Az ajtóra cédula kerül, hogy járványügyi megfigyelés alatt állnak. Az ellátásuk, amennyiben nem megoldott, az önkormányzatoktól kaphatnak segítséget. Aki egy háztartásban él az elkülönítettel, különösen figyeljen oda az alapvető higiénés szabályok betartására. A hatósági határozatban foglaltak betartását, az ellenőrzést a rendőrség végzi.

Felhívjuk azon külföldről hazaérkező állampolgárok figyelmét, akiknek hatóságilag nem került előírásra a járványügyi megfigyelés (karantén), hogy elővigyázatosságból és felelősségtudatból saját maguk döntsenek úgy, hogy saját hatáskörben, saját felelősségre egyéni óvatosságból az általános óvintézkedésnél szigorúbb intézkedéseket alkalmaznak magukra és hazaérkezésüket követően önkéntesen karanténba vonulnak 14 napra, tekintettel arra, hogy a COVID-19 vírus lappangási ideje 2-12 nap.

Amennyiben környezetükben él olyan személy, aki a fenti országokból érkezett haza és nem tartja be a fenti előírásokat, kérnénk, hogy a polgármesteri hivatalba ezt jelezni szíveskedjenek. A vészhelyzetre való tekintettel az önkormányzat bejelentést tesz a járványügyi hatósághoz a szükséges intézkedések megtétele céljából.

 

 

Veszélyeztetett korcsoportok: idősek és gyermekek

Az idősek a koronavírus-járvány legveszélyeztetettebb társadalmi csoportja. A nemzetközi statisztikából nyilvánvaló, hogy az idősek vannak leginkább kitéve a vírus közvetlen fenyegetésének, különösen akkor, ha más típusú betegségekkel is küzdenek. Kérjük a veszélyeztetett idősebbeket, hogy a javasolt védekezési és megelőzési előírásokat, kísérjék figyelemmel és tartsák be. Kérjék fiatalabb hozzátartozóik, ismerőseik, szomszédjaik segítségét a napi teendők elintézésében (bevásárlás, csekkek befizetése, gyógyszerkiváltás stb.), hogy minél kevesebbet tartózkodjanak tömeget vonzó helyeken. Amennyiben nincs elérhető hozzátartozó, kérjük az idősebbeket éljenek az önkormányzat által biztosított lehetőséggel, segítséggel.

A gyermekek esetén fokozottan felhívjuk a szülők, gondviselők figyelmét, hogy ne engedjék ki a kiskorúakat otthonaikból saját érdekükben, tegyenek eleget az iskola által távoktatásban előírt kötelezettségeiknek.

 

Jelen időszak nem szünidő, a közterületen való tartózkodás veszélyezteti gyermekeik és családtagjaik egészségét.

 

Kérjük, hogy fokozottan figyeljünk egymásra, tartsuk be a higiénés szabályokat, segítsük egymást.

 

Településünkön a helyi polgárőrökkel együtt ellenőrzéseket, járőrszolgálatot szervezünk annak érdekében, hogy érvényt szerezzünk a veszélyhelyzet visszaszorítására vonatkozó intézkedéseknek.

 

Nyomatékosan kérjük, hogy gyermekeiket, idős hozzátartozóikat ne engedjék ki közterületre, a gyermekeket kisebb közösségbe sem.

 

Újabb központi intézkedés esetén azonnal tájékoztatást adunk.

 

Kérjük tájékozódjanak a www.alsozsolca.hu  - koronavírus információs menüpont alatt vagy kövessék az Alsózsolcai Hírlap facebook oldalát.

 

Kérem, hogy ebben a kritikus időszakban mindenki felelősségteljesen viselkedjen.

 

 

Alsózsolca, 2020. március 23.

 

 

Szilágyi László

polgármester

 

Információk▼


Videó▼


2023. 12. 07.

testületi ülés

 

Videó archívum

 

Elérhetőségek ▼

 

Helyi Választási Iroda

 

 

 

Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107


Körzeti megbízotti
hírdetmény

 

Felsőzsolcai

rendőrkapitányság:

46/383-400

 

 


Alsózsolca Város Önkormányzatának

Hivatalos Facebook oldala:

 

 

Polgármesteri Hivatal:

46/520-020

Pályázatok▼

„REVIVAL '21 -
„Újjászületés '21"
Kulturális
Programsorozat
Alsózsolcán
és Pelsőcön"  

 

KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16-

2017-00800

 

 

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00013

 

 

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00008

 

 

EFOP-3.3.2-16-2016-00219

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

 

 

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00109

 

 

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00135

 

Tájékoztatók▼

 

 

Csendháborítás

szabályairól

 

Tudnivalók a

közérdekű

nyugdíjas

szövetkezetről

 

étlapok:

aktuális héti étlap

jövőheti étlap

 

Népesség:
5736 fő

Lakóépületek:
1875 db

Képviselőtestület▼

Következő

Képviselő-testületi ülés:

Közmeghallgatással

egybekötött

Ideje:

2023. 09. 14. 9:00 óra

Helye:

Polgáresteri Hivatal

tárgyalóterme

Rendezési terv,

Arculati Kézikönyv▼

Település Rendezési Terv

Település Arculati Kézikönyv

 

Egyéb információk▼

Falugazdász
Helye: Miskolc
Csabai Kapu 62.
Ideje:

Hétfő 10:30 - 12:00
Telefon: 30/329-3052
Tóth András

 

Közvilágítással kapcsolatos

hibabejelentési csatornák:

- e-mailben a kozvilagitas@elmuemasz.hu címen

"ELMŰ-ÉMÁSZ Közvilágítási hibabjelentő"

mobil applikáció segítségével

https://eloszto.emasz.hu oldalon elérhető

online ügyfélszolgálaton

Bejelentések/Közvilágítási hibabejelentés

menüponton keresztül

Telefonon:

06 (80) 42-43-44 /1

menüpontot választva.

Ma 2023. december 9., szombat,
Natália
napja van.
Holnap
Judit napja lesz.
2023.12.07. 13:50:15
a tájékoztató megtekintéséért kattintson a szövegre.
2023.11.28. 10:02:20
a meghívó megtekintéséért kattintson a szövegre.
Alsózsolca Város honlapja.
Copyright © 2016. Minden jog fenntartva.
Webdesign: Avasweb Kft.