Pályázati felhívás - önkormányzati ingatlan értékesítése
2024.01.10. 07:30:00

 

Nyilvános pályázati felhívás

Alsózsolca Város Önkormányzata (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) -továbbiakban kiíró - 112/2023. (XI.16.) önkormányzati határozata alapján meghirdeti nyilvános pályázat útján történő

értékesítésre

a tulajdonában lévő Alsózsolca, Széchenyi út 46. szám alatti ingatlant.

Az ingatlan minimális vételára: 18.000.000 Ft

A vagyontárgy jellege szerinti területi adatok:

 

Helyrajzi szám

Megnevezés

terület (m2)

Tulajdoni

hányad

1316/55

 

kivett lakóház, udvar

781

1/1

 

Az ingatlan leírása:

A lakóingatlan alapterülete: 89.00 m2

Közműellátottság: összközműves

Fűtési mód: gázfűtés

Melegvíz-ellátottság: villanybojler

Lakóhelyiségek: 2 db szoba: 40.00 m2

Főzőhelyiség: étkezőkonyha: 21.00 m2

Egészségügyi helyiség: 1 db fürdőszoba: 5.00 m2, 1 db WC: 1.40 m2

Közlekedési helyiség: 1 db: 8.00 m2

Egyéb helyiség: 1 db: 4.00 m2

A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Alsózsolca Város Önkormányzata, 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.

Telefonszám: 46/520-020

e-mail: polg.hiv@alsozsolca.hu

 

A pályázat célja:

Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

 

A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 

 

 

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázatot 2024.01.10. napjától 2024.01.31. napjáig személyesen az Alsózsolca Város Önkormányzat Ügyfélszolgálatán 1 db zárt borítékban, elektronikus úton az polg.hiv@alsozsolca.hu email címen lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni:

" Alsózsolca, Széchenyi út 46. szám alatti ingatlan vételi ajánlata"

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- A pályázó szerződéskötéshez szükséges azonosító adatait:

a./ természetes személy esetén nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b./ átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, statisztikai azonosítóját, képviselőjének nevét. Átlátható szervezet esetén cégszerűen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) vagy c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről.

c./ jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba bejegyezett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, valamint képviselőjének aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját vagy azok hitelesített másolatát,

d./ levelezési címet, e-mail címet, telefonszámot,

- A pályázó ajánlatát, amely nem lehet kevesebb, mint a megjelölt minimális értékesítési ár, valamint azt, hogy a vételárat az erre vonatkozó felhívás alapján egyösszegben megfizeti. A minimális értékesítési árnál alacsonyabb ajánlati ár megjelölése a benyújtott pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

- A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatok bontását követő 180 napig ajánlati kötöttséget vállal.

- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul

 

A pályázat elbírálása:

 

A benyújtott pályázatokat a polgármesteri  hivatal megvizsgálja, amennyiben a pályázati felhívásban szerepelt feltételeknek megfelelt, abban az esetben a pályázati felhívást előterjeszti Alsózsolca Város Képviselő-testületének arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásról, a nyertes pályázatról és annak elfogadásáról döntsön. A pályázat eredményét a Képviselő-testület állapítja meg a benyújtást követő soron következő ülésén. Indokolt esetben további 60 nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja. A döntés eredményéről az ajánlattevőket az elbírálást követő 15 napon belül írásban értesíti a Kiíró.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (5) bekezdésében meghatározott határidő lejártáig kötve van.

Egyéb információ:

Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

 

A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

A pályázati kiírás az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.alsozsolca.hu), kerül meghirdetésre.

Alsózsolca Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot bármikor indokolás nélkül, valamint bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül visszavonhatja, illetve eredménytelennek nyilváníthatja, az ebből eredő esetleges károkért való felelősségét kifejezetten kizárja.

 

Letölthető dokumentum:

nyomtatvány

 

 

Videó▼

 

Videó archívum

 

Elérhetőségek ▼

 

Helyi Választási Iroda

 

 

 

Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107


Körzeti megbízotti
hírdetmény

 

Felsőzsolcai

rendőrkapitányság:

46/383-400

 

 


Alsózsolca Város Önkormányzatának

Hivatalos Facebook oldala:

 

 

Polgármesteri Hivatal:

46/520-020

Pályázatok▼

„REVIVAL '21 -
„Újjászületés '21"
Kulturális
Programsorozat
Alsózsolcán
és Pelsőcön"  

 

KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16-

2017-00800

 

 

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00013

 

 

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00008

 

 

EFOP-3.3.2-16-2016-00219

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

 

 

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00109

 

 

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00135

 

Tájékoztatók▼

 

 

Csendháborítás

szabályairól

 

Tudnivalók a

közérdekű

nyugdíjas

szövetkezetről

 

étlapok:

aktuális héti étlap

jövőheti étlap

 

Népesség:
5736 fő

Lakóépületek:
1875 db

Képviselőtestület▼

Következő

Képviselő-testületi ülés:

Ideje:

2024. 03. 07. 9:00 óra

Helye:

Polgáresteri Hivatal

tárgyalóterme

Rendezési terv,

Arculati Kézikönyv▼

Település Rendezési Terv

Település Arculati Kézikönyv

 

Egyéb információk▼

Falugazdász
Helye: Miskolc
Csabai Kapu 62.
Ideje:

Hétfő 10:30 - 12:00
Telefon: 30/329-3052
Tóth András

 

Közvilágítással kapcsolatos

hibabejelentési csatornák:

- e-mailben a kozvilagitas@elmuemasz.hu címen

"ELMŰ-ÉMÁSZ Közvilágítási hibabjelentő"

mobil applikáció segítségével

https://eloszto.emasz.hu oldalon elérhető

online ügyfélszolgálaton

Bejelentések/Közvilágítási hibabejelentés

menüponton keresztül

Telefonon:

06 (80) 42-43-44 /1

menüpontot választva.

Ma 2024. február 26., hétfő,
Edina
napja van.
Holnap
Ákos, Bátor napja lesz.
2024.02.13. 14:23:55
a tájékoztató megtekintéséért kattintson a szövegre.
2024.01.10. 07:30:00
a pályázati felhívás megtekintéséért kattintson a szövegre.
Alsózsolca Város honlapja.
Copyright © 2016. Minden jog fenntartva.
Webdesign: Avasweb Kft.