INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI VERSENYTÁRGYALÁS KIÍRÁSA
2018.06.21. 13:57:27

Ingatlan értékesítési versenytárgyalási hirdetmény


Alsózsolca Város Önkormányzata (székhely: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.), mint kiíró nyilvános versenytárgyalási eljárásban felkínálja értékesítésre az Alsózsolca, 023/1 hrsz-ú „szántó" művelési ágú 14 hektár 1762 m2 területű ingatlanát, melyre ezúton versenytárgyalást hirdet.

 

Az ingatlanra a Magyar Államnak elővásárlási joga van.

 

Az ingatlan értékesítési (értékbecslés szerinti) indulóára: 26.700.000,- Ft (ÁFA mentes)

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 18. 10:00 óra

Az eljárás lebonyolítója: Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal (székhely: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.)

Az ajánlatok benyújtásának helye: Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal jogi-koordinációs csoport

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.

Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2018. október 5.

 

Az Önkormányzat a versenytárgyalási felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt határidőig indoklás nélkül visszavonhatja.

Az Önkormányzat a versenytárgyalási eljárást indokolás és jogkövetkezmények nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

 

Az ajánlatok benyújtásának feltételei:

1. Az ingatlan adás-vétele során, az általános jogszabályokon (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény) kívül alkalmazni kell Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, és vagyongazdálkodásáról, a vagyonkezelés szabályairól szóló 4/2018. (III. 31.) önkormányzati rendeletét is.

2. A versenytárgyalásra egyfordulós eljárásban kerül sor. Az ajánlatok bontása zártkörűen az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban történik 2018. szeptember 18.-án 10:30 órakor.

3. Amennyiben a versenytárgyalási felhívásra kettő, vagy több érvényes ajánlat érkezik, nyilvánosan lefolytatott együttes versenytárgyalást tartunk, amelyen csak az érvényes ajánlatot tevők vehetnek részt.

4. Az ajánlattevő ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van - kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy az ajánlattevőkkel írásban közli, hogy az eljárást eredménytelenek minősíti.

5. A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a versenytárgyalási eljárás soron következő helyezettjével kössön szerződést.

6. Az ajánlattevő nem tilthatja meg a név (cégnév), lakóhely (székhely), valamint olyan tény vagy információ nyilvánosságra hozatalát, amely az ajánlat elbírálásánál értékelésre kerül.

7. Az ajánlatot zárt, cégjelzés nélküli, az adott eljárásra utaló jelzéssel „Vételi ajánlat Alsózsolca, 023/1 hrsz.-ú „szántó" művelési ágú ingatlanra" ellátott borítékban 2 példányban (1 db eredeti és 1 db másolati példány) kérjük benyújtani személyesen az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalba vagy oda postai úton eljuttatni.

8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a versenytárgyalási felhívás feltételeinek elfogadásáról;

- az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges adatokat:  pályázó magánszemély esetében a pályázó családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, adószámát, továbbá pénzintézeti folyószámlaszámát, statisztikai számjellel rendelkező szervezet esetében a szervezet megnevezését, székhelyét, törzsszámát, valamint 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát, valamint pénzintézeti bankszámlaszámát;

- annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része üzleti titok, mely része közölhető a többi ajánlattevővel és hogy az ajánlattevő hozzá járul-e a többi ajánlattevővel való együttes tárgyaláshoz;

- a vételi ajánlatot (bruttó ajánlati árat) és a vételár megfizetési módját, határidejét.

 

Az eljárással, valamint az értékesítendő ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető:

Alsózsolca Polgármesteri Hivatalban személyesen, telefonon (tel.: 46/520-020), vagy e-mail-ben (e-mail cím: polg.hiv@alsozsolca.hu).

 

 

Szilágyi László

polgármester

 

 

Videó 

2019 március 15-i

ünnepség

 

Elérhetőségek ▼

 

Helyi Választási Iroda

 

>

 

Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107


Körzeti megbízotti
hírdetmény

 

Felsőzsolcai rendőrkapitányság:

46/383-400

 


Alsózsolca Város Önkormányzatának

Hivatalos Facebook oldala:

 

 

Polgármesteri Hivatal:

46/520-020

Képviselőtestület▼

Következő Képviselő-testületi ülés:

Ideje: 2019.09.05.

Csütörtök 9:00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal
tárgyalóterme

 

 

2019. 05. 23. ülés videója

 

Rendezési terv,

Arculati Kézikönyv▼

Település Rendezési Terv

Település Arculati Kézikönyv

Egyéb információk▼

Falugazdász
Helye: Miskolc
Csabai Kapu 62.
Ideje: Hétfő 10:30 - 12:00
Telefon: 30/329-3052
Tóth András

 

Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentési csatornák:

- e-mailben a kozvilagitas@elmuemasz.hu címen

"ELMŰ-ÉMÁSZ Közvilágítási hibabjelentő" mobil applikáció segítségével

https://eloszto.emasz.hu oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton Bejelentések/Közvilágítási hibabejelentés menüponton keresztül

Telefonon: 06 (80) 42-43-44 /1 menüpontot választva.

Ma 2019. június 18., kedd,
Arnold, Levente
napja van.
Holnap
Gyárfás napja lesz.
2019.06.18. 16:00:18
A tájékoztató megtekintéséért kattintson a szövegre.
2019.06.17. 13:43:09
A tájékoztató megtekintéséért kattintson a szövegre.
2019.06.14. 13:40:19
A tájékoztatás megtekintéséért kattintson a szövegre.
Alsózsolca Város honlapja.
Copyright © 2016. Minden jog fenntartva.
Webdesign: Avasweb Kft.