Református Egyházközség

Alsózsolca, Kossuth u.

A közel négy évszázados múltra visszatekintő református gyülekezet 1200 lelket számlál.
A református templomot és lelkészlakot a 1789-1795-ben, Báró Vay Miklós építtette, copf stílusban. A templom tervezőjéről, kivitelezőjéről valamint az építési költségekről a lelkészi hivatalban vezetett jegyz?könyvekben nincs említés.

Szájhagyomány szerint a segédmunkát és az anyagok szállítását a hívek végezték, akik a templomtelek megvásárlásához is hozzájárultak.
A község lakossága a templom szentelésekor 1795-be 509 lélek volt.
Az épület belső falában az egyház egykori patronálóinak domborműve és emléktáblája van elhelyezve. Az orgona felújítására 2002-ben került sor. A régi lelkészi lakot gyülekezeti teremmé alakították át. A templom mellé 1996-ban új lelkészi lak épült.