Tájékoztató - Adóigazgatási szabályok átmeneti rendelkezései a veszélyhelyzet megszűnését követően
2020.07.13. 15:42:33

 

Tisztelt Adózók!

 

 

Az Országgyűlés 2020.06.17. napján hirdette ki a 2020. évi LVII. törvényt a veszélyhelyzet megszűnéséről, mely 2020.06.18. napján hatályba lépett.

2020.06.18. napjától hatályos rendelkezés szerint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 77. § alapján a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. A beszedett gépjárműadó 40%-a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

Megalkotásra került a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVII. törvényt, mely az adóigazgatási szabályokra vonatkozó átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz.

1.) Adókötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítések

 

-          A 2020. évi LVII. törvény (továbbiakban: Törvény) 33.§ (4) bekezdése értelmében az adózó a 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

-          A 2020-ban kezdődő adóelőleg fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig (2020.09.15.) napjáig nem teljesítette a bevallási kötelezettségét, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet összegét (2020.03.15.) kell megfizetni.

-          Az adózó az adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

-          2020. szeptember 30-ig lehet benyújtani a nyilatkozatokat az adómentességre vonatkozóan, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 3.§ (3)  bekezdése szerint.

-          Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 198-199. § szerinti kedvezményeken túl (fizetési halasztás, részletfizetés, automatikus részletfizetési kedvezmény) a törvény két új (A,B) kedvezményt határoz meg, mely a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig (2020.07.17. napjáig) kérelemben terjeszthető elő.

 

A)

Az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb 5 millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hathavi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

A fizetési könnyítésre irányuló eljárás illetékmentes.

A kérelem ügyintézési határideje 15 nap.

 

B)

Az adóhatóság a nem természetes személy adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az ő terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb 20 %-al, de 5 millió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.

A fizetési könnyítésre irányuló eljárás illetékmentes.

A kérelem ügyintézési határideje 15 nap.

 

-          Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárások a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig (2020.07.02.-ig) szüneteltek.

 

 

2.) A különleges gazdasági övezetekről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény rendelkezései

 

-          E törvény hatálya annak a beruházásnak a helyszínére és közvetlen környezetére terjed ki, amely beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a Kormány rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította, és az új beruházás vagy bővítés

a) legalább 5 milliárd forint teljes költségigényű,

b) a megye területének jelentős részére kiható gazdasági jelentőségű, és

c) munkahelyek tömeges elvesztésének elkerülését, vagy új munkahelyek létesítését szolgálja.

-          A Htv 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul a települési önkormányzat, valamint a megyei önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az önkormányzat illetékességi területén helyi adókat, valamint - a megyei önkormányzat kivételével - települési adókat vezethet be.

-          Ezen törvény 14.§-a értelmében a Htv. 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép miszerint a települési önkormányzat a beszedett adó összegéről évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a település lakosságát tájékoztatni.

-          Helyi adóügyben, települési adóügyben annak az önkormányzatnak az adóhatósága jár el elsőfokon, amelyik a helyi adót, települési adót bevezette.

-          A Htv. 36/A. § módosítása szerint a települési önkormányzat által megállapított helyi iparűzési adóból származó bevétel elsőként a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására, a helyi közösségi közlekedési feladat ellátásához szükséges összegen felüli bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.

-          Az Art. 130.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a 100.000 forintot - természetes személyek esetében az 50.000 forintot - elérő 90 napon keresztüli folyamatosan fennálló tartozással rendelkező adózó nevét, lakóhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzéteheti. A különleges gazdasági övezet tekintetében az e bekezdés szerinti közzététel az állami adó- és vámhatóság honlapján teljesíthető.

 

Alsózsolca, 2020.07.13.

 

Videó 

Elérhetőségek ▼

 

Helyi Választási Iroda

 

 

 

Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107


Körzeti megbízotti
hírdetmény

 

Felsőzsolcai rendőrkapitányság:

46/383-400

 

 


Alsózsolca Város Önkormányzatának

Hivatalos Facebook oldala:

 

 

Polgármesteri Hivatal:

46/520-020

Pályázatok▼

 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00800

 

 

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00013

 

 

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00008

 

 

EFOP-3.3.2-16-2016-00219

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

 

 

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00109

 

 

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00135

 

Tájékoztatók▼

 

 

Csendháborítás szabályairól

 

Tudnivalók a közérdekű nyugdíjas szövetkezetről

 

tudnivalók a kéményseprésről 2018-ban

 

étlapok:

aktuális héti étlap

jövőheti étlap

 

Népesség:
5738 fő

Lakóépületek:
1875 db

Képviselőtestület▼

Következő Képviselő-testületi ülés:

Egyéb információk▼

Falugazdász
Helye: Miskolc
Csabai Kapu 62.
Ideje: Hétfő 10:30 - 12:00
Telefon: 30/329-3052
Tóth András

 

Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentési csatornák:

- e-mailben a kozvilagitas@elmuemasz.hu címen

"ELMŰ-ÉMÁSZ Közvilágítási hibabjelentő" mobil applikáció segítségével

https://eloszto.emasz.hu oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton Bejelentések/Közvilágítási hibabejelentés menüponton keresztül

Telefonon: 06 (80) 42-43-44 /1 menüpontot választva.

Ma 2021. augusztus 1., vasárnap,
Boglárka
napja van.
Holnap
Lehel napja lesz.
2021.07.30. 07:30:00
Az álláshirdetés megtekintéséért kattintson a szövegre.
2021.07.08. 14:11:56
a tájékoztató megtekintéséért kattintson a szövegre.
2021.07.15. 15:03:41
a tájékoztató megtekintéséért kattintson a szövegre.
Alsózsolca Város honlapja.
Copyright © 2016. Minden jog fenntartva.
Webdesign: Avasweb Kft.