Tájékoztató a 2021. I. félévi adófizetési kötelezettségről
2021.02.18. 11:54:52

 

Tájékoztató a 2021. I. félévi adófizetési kötelezettségről

 

helyi adók első félévre esedékes összegeit 2021. március 16-ig fizethetik meg az adózók pótlékmentesen.

2021. év februárjában kerülnek az adózók részére megküldésre azok az értesítések, amelyek a 2021. március 16-ig esedékessé váló, I. félévre vonatkozó fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan adnak tájékoztatást.

Önkormányzati Adóhatóságunk az adószámla kivonatot 2021. január 31. napi állapotról bocsátja ki.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el, ezért a 2021. évi gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintő adókötelezettségről a NAV határozattal értesíti az adózókat, amelyhez kapcsolódóan a befizetési kötelezettségeket a NAV által megjelölt számlaszámokra kell teljesíteni.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben továbbra is Alsózsolca Város Önkormányzati Adóhatósága rendelkezik hatáskörrelezért az adószámla kivonat a 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos lejárt esedékességű tartozásokra vonatkozóan ad tájékoztatást.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

A feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

A 2021. évi adóelőleg 50 százalékban történő megfizetése akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára (a hivatkozott Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint) nyilatkozatot tesz, továbbá - ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg - bejelenti telephelyének címét.

A nyilatkozat a HIPA adóelőleg kedvezmény érvényesítéséről KKV minőség miatt (21NYHIPA) nyomtatvány kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton (ÁNYK keretprogram), az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

Felhívjuk mikro-, kis és középvállalkozó (a továbbiakban: KKV) adózóink figyelmét az alábbiakra:

A megküldött adószámla kivonat még nem tartalmazza a 2021. I. félévi előleg 50 %- ának törlését.

A nyilatkozatot a megadott határidőig benyújtó adóalanyok esetén hivatalból megtörténik a fizetési kötelezettség módosítása, tehát 2021. I. félévére a nyilatkozat benyújtását követően a 2021. március 16. napján esedékes helyi iparűzési adóelőleg felét szükséges megfizetni.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára - akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is - nem kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság lefelezi a fizetendő adóösszeget. A KATA hatálya alá tartozó adózók számára az adószámlakivonat a ténylegesen fizetendő, már megfelezett összeget tartalmazza.

A fizetési kötelezettségeket az egyenlegértesítőben megadott számlákra és számlaszámokra kell megfizetni az érintett adózóknak.

pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az adózó - pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül - a fennálló fizetési kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé - az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított módon - elektronikus fizetéssel is teljesítheti.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az E-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) elérhető szolgáltatás használatával valamennyi adónem tekintetében lehetőség van a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenleg (adószámla és a felszámított késedelmi pótlék) elektronikus lekérdezésére, illetve az  adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség elektronikus úton, bankkártyával történő megfizetésére.

 

Alsózsolca, 2021. február 18.

 

Marcsikné Orosz Emese

jegyző

 

Videó 

Elérhetőségek ▼

 

Helyi Választási Iroda

 

 

 

Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107


Körzeti megbízotti
hírdetmény

 

Felsőzsolcai rendőrkapitányság:

46/383-400

 

 


Alsózsolca Város Önkormányzatának

Hivatalos Facebook oldala:

 

 

Polgármesteri Hivatal:

46/520-020

Pályázatok▼

 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00800

 

 

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00013

 

 

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00008

 

 

EFOP-3.3.2-16-2016-00219

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

 

 

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00109

 

 

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00135

 

Tájékoztatók▼

 

 

Csendháborítás szabályairól

 

Tudnivalók a közérdekű nyugdíjas szövetkezetről

 

tudnivalók a kéményseprésről 2018-ban

 

étlapok:

aktuális héti étlap

jövőheti étlap

 

Népesség:
5738 fő

Lakóépületek:
1875 db

Képviselőtestület▼

Következő Képviselő-testületi ülés:

Egyéb információk▼

Falugazdász
Helye: Miskolc
Csabai Kapu 62.
Ideje: Hétfő 10:30 - 12:00
Telefon: 30/329-3052
Tóth András

 

Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentési csatornák:

- e-mailben a kozvilagitas@elmuemasz.hu címen

"ELMŰ-ÉMÁSZ Közvilágítási hibabjelentő" mobil applikáció segítségével

https://eloszto.emasz.hu oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton Bejelentések/Közvilágítási hibabejelentés menüponton keresztül

Telefonon: 06 (80) 42-43-44 /1 menüpontot választva.

Ma 2021. augusztus 1., vasárnap,
Boglárka
napja van.
Holnap
Lehel napja lesz.
2021.07.30. 07:30:00
Az álláshirdetés megtekintéséért kattintson a szövegre.
2021.07.08. 14:11:56
a tájékoztató megtekintéséért kattintson a szövegre.
2021.07.15. 15:03:41
a tájékoztató megtekintéséért kattintson a szövegre.
Alsózsolca Város honlapja.
Copyright © 2016. Minden jog fenntartva.
Webdesign: Avasweb Kft.